Przyjaźni Środowisku

Program Europejski Certyfikat Standaryzacji Ekologicznej „Przyjaźni Środowisku” to inicjatywa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, na których spoczywa ogromna odpowiedzialność za terminowe wypełnienie zobowiązań wynikających z podpisanego z Unią Europejską Traktatu Akcesyjnego i wdrażanie nowych dyrektyw i przepisów ochrony środowiska, które mają wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz zrównoważony rozwój.

Organizatorem Programu ECSE „Przyjaźni Środowisku” jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.

Podstawowym celem ECSE „Przyjaźni Środowisku” jest wyróżnienie samorządów i przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację działań mających na celu dostosowanie do wymagań unijnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, niwelowanie różnic w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi, a także pomiędzy poszczególnymi ich regionami.
Co ważne, w ramach nadania Certyfikatu Standaryzacji jednostki samorządu terytorialnego czy przedsiębiorstwa będą miały okazję do zaprezentowania własnych dokonań oraz planów, przeprowadzenia samooceny w zakresie wdrażania dyrektyw i standardów UE a także będą miały możliwość podjęcia współpracy i wymiany doświadczeń.

Działamy już od kilkunastu lat. Przypomnijmy sobie pierwszych laureatów i kategorie.

1. Gmina Przyjazna Środowisku
Konkurs ma za zadanie nagrodzić najlepsze samorządy, które w ostatnim czasie zrealizowały ważne – z punktu widzenia społeczności lokalnych lub regionu – inwestycje ekologiczne, mające wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Jury nominuje do finału 10 samorządów do 25.000 mieszkańców i 10 samorządów o liczbie mieszkańców większej niż 25.000. Oceniana jest nie skala finansowego zaangażowania (preferująca samorządy bogatsze), lecz nowatorstwo, kompleksowość rozwiązań, wpływ na postrzeganie i wizerunek samorządu, skala zaangażowania własnego mieszkańców.

Pierwsi Laureaci:

I-sza Edycja – Gliwice, Jasło, Kłaj, Knurów, Morawice, Olkusz, Oświęcim, Pałecznica, Raciechowice, Rymanów, Sitkówka-Nowiny, Stary Sącz, Strzyżewice, Szczucin, Ustroń.
II-ga Edycja – Rzgów, Terespol, Karlino, Jeziora Wielkie, Dzierzgoń, Żywiec, Zabrze, Nakło, Elbląg, Tarnów.
III-cia Edycja – Wągrowiec, Besko, Korycin, Tarnogród, Witnica, Słupsk, Włocławek, Opole, Bydgoszcz, Racibórz.

2. Firma Przyjazna Środowisku
Konkurs jest adresowany do podmiotów gospodarczych. Ma za zadanie nagrodzić wysiłek firm włożony w poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez poczynione (bez nakazu) inwestycje ekologiczne mające wpływ na wizerunek i postrzeganie podmiotu gospodarczego, na polepszenie stanu środowiska w regionie, na zaangażowanie w edukacje ekologiczną i sponsoring imprez proekologicznych. Oceniane będzie nowatorstwo rozwiązań, proporcjonalna do wielkości podmiotu gospodarczego wielkość zaangażowanych środków finansowych, kompleksowość rozwiązań ekologicznych, zaangażowanie pracowników w realizację zadania, wartość edukacyjna.

Pierwsi Laureaci:

I-sza Edycja – Biprozat, Carbo Tarnów, Instal Kraków, Mag, Roleski, Trans Formers Warszawa, Tymbark S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
II-ga Edycja – Huta Łaziska, Zakłady Chemiczne Zachem, Odlewnia Żeliwa Wulkan, Cementownia Chełm S.A., Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
III-cia Edycja – Kompania Piwowarska S.A. Browar w Poznaniu, Kostrzyn Paper S.A., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie Sp. z o.o., Röben Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Elektrownie Szczytowo – Pompowe S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

3. Technologia Godna Polecenia
Konkurs jest adresowany do wytwórców technologii, firm konstruktorskich, biur inżynieryjnych, ośrodków badawczych i ma na celu wyróżnić i nagrodzić technologie szczególnie przydatne samorządowi lub podmiotom gospodarczym w planowaniu i realizacji inwestycji ekologicznych. Oceniane będzie nowatorstwo rozwiązań, przydatność i niezbędność do realizacji inwestycji w samorządzie lub podmiocie gospodarczym, koszt wdrożenia technologii.

Pierwsi Laureaci:

I-sza Edycja – Eco-Instal, Ekol-Unicon, Hydrocentrum, Insbud-Rybnik, Laminopol, Logotronic (Austria), M-U-T Stockerau (Austria), PORR Umwelttechnik AG (Austria).
II-ga Edycja – Zakłady Azotowe Anvil S.A., Polgips, Viessmann Sp. z o.o., EkoLean Polska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
III-cia Edycja – Fabryka Kotłów Rafako, Południowy Koncern Energetyczny – Elektrownia Łaziska S.A., P.W. Izoling, Pracownie Badawczo – Projektowe Ekosystem, F.H.U. Eko – Top, Arel – Gips Bełchatów S.A., Metalerg s.c.

4. Promotor Ekologii
Konkurs jest adresowany do podmiotów gospodarczych, samorządów, szkół, organizacji pozarządowych, instytutów naukowych i badawczych oraz mediów. Ma za zadanie nagrodzić instytucje prowadzące działalność związaną z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, organizacją imprez proekologicznych, podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej.

Pierwsi Laureaci:

I-sza Edycja – Gamrat, Prywatny Zarząd Mieszkaniami, Pipelife, Roleski.
II-ga Edycja – Janów Lubelski, Gniewino, Ropczyce, Beskid Sp. z o.o., Zakłady Mięsne Duda Grąbkowo, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, Gold Drop Sp. z o.o., Elektrownia Łaziska S.A.
III-cia Edycja – Ergotel Sp. zo.o., Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej Torus, Hydrowat, Polskie Towarzystwo Melioracyjne Konin, Metalerg s.c.

 

W gospodarce można teraz zauważyć skłanianie się w stronę produktów ekologicznych i naturalnych. Także jeśli chodzi o leczenie powraca się do naturalnych środków leczniczych bardzo często stosowanych jeszcze przez Nasze babcie. Jak się często okazuje natura ma lekarstwo na wszystko i najczęściej środki naturalne są tak samo skuteczne, a niejednokrotnie nawet działają lepiej niż leki produkowane przez koncerny farmakologiczne. Niestety w telewizji nie zobaczysz reklam owoców i warzyw, które niejednokrotnie leczą różne choroby, bo firmy farmaceutyczne nie zarobią na ich sprzedaży.

Jedną z takich naturalnych rzeczy stosowanych od tysięcy lat w lecznictwie jest marihuana. Jak się okazuje od lat jest ona stosowana w leczeniu lęków, jako środek przeciwbólowy, a nawet do walki z komórkami rakowymi. Substancją odpowiedzialną za medyczne właściwości marihuany jest kannabidiol. Dożyliśmy czasów gdy z rośliny konopi możemy pozyskać sam kannabidiol bez przysparzającego jej kontrowersji THC. Tak pozyskaną substancję najczęściej można kupić w postaci olejku i jest ona całkowicie legalna. Można ją kupić w wielu specjalizujących się w tym sklepach internetowych. Jednym z nich jest ten: kannabinoidy sklep