Przyjaźni Środowisku – Narodowy Konkurs Ekologiczny | Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP

Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od 14 lat pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii...

więcej

Wśród Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Konkursu znalazły się przedsiębiorstwa, samorządy (miasta, gminy, powiaty), placówki szkolno-oświatowe, nadleśnictwa i inne podmioty z terenu całego kraju. Zostały także przyznane przedłużenia prawa używania znaku na kolejny rok.
Pełna lista podmiotów nagrodzonych w XII Edycji

więcej


Najwyższym Organem Konkursu jest Narodowa Rada Ekologiczna, obecnie pod przewodnictwem małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej. NRE ocenia wnioski konkursowe i wyłania Laureatów. W jej skład wchodzą przedstawiciele: Parlamentu RP, GIOŚ, WIOŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, uczelni akademickich oraz organizacji branżowych.

więcej