Przyjaźni Środowisku – Narodowy Konkurs Ekologiczny | Archive | Narodowa Rada Ekologiczna

Laureaci i Wyróżnieni XIV Edycji wyłonieni!

Decyzją Jury Konkursu zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Prezentujemy listę Laureatów, Wyróżnionych oraz Przedłużających znak w XIV Edycji Konkursu: Kategoria: SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU: Podkategoria: Gmina Przyjazna Środowisku Laureaci: Urząd Gminy i Miasta Kleczew Gmina Świdnica Przedłużenie znaku: Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku Podkategoria: Powiat […]

Nominaci XIV Edycji wybrani!

Spośœród wszystkich nadesłanych wniosków Jury Konkursu na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. wybrało Nominatów XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „PrzyjaŸźni ŚŒrodowisku”! Lista podmiotów, które przechodzą do II etapu Konkursu: Kategoria „Samorząd Przyjazny Środowisku” Podkategoria „Gmina Przyjazna Środowisku” 1.    Urząd Gminy i Miasta Kleczew 2.    Gmina Świdnica Podkategoria „Sołectwo Przyjazne Środowisku” 1.    Sołectwo Gruszczyn […]

Spotkanie Pierwszej Damy z Narodową Radą Ekologiczną

27 marca br. Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska spotkała się z członkami Narodowej Rady Ekologicznej, której jest Przewodniczącą. Pierwsza Dama, podziękowała uczestnikom spotkania za trud jaki wkładają w prace w Narodowej Radzie Ekologicznej,  popierając i propagując w ten sposób działania proekologiczne w Polsce. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim było okazją do podsumowania XIII Edycji Narodowego Konkursu […]

Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji

10 lutego 2012 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Podczas Gali wręczone zostały statuetki i certyfikaty dla nagrodzonych w kończącej się edycji. Tytuł „Gminy przyjaznej środowisku” przypadł 3 samorządom. Wybrano też 4 „Firmy przyjazne środowisku”. 15 tytułów i 3 wyróżnienia przyznano […]

Przesłanie Pierwszej Damy do uczestników Gali Laureatów

Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska pogratulowała laureatom i wyróżnionym w XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Przesłanie wideo zostało wyemitowane podczas Gali Laureatów i Wyróżnionych, która odbyła się 10 lutego w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Laureaci i wyróżnieni XIII Edycji zostali wyłonieni decyzją […]

Laureaci i Wyróżnieni XIII Edycji wyłonieni!

Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną statuetki i certyfikaty odbędzie się 10 lutego w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Prezentujemy listę Laureatów, Wyróżnionych oraz Przedłużających znak w XIII Edycji Konkursu: Kategoria: SAMORZĄD […]

Inauguracja XIII Edycji Konkursu

Już po raz trzynasty rusza Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku”, nad którym honorowy patronat sprawuje Prezydent RP. Uroczysta inauguracja XIII Edycji odbyła się 15 lipca w Pałacu Prezydenckim. Podczas Gali wręczone zostały certyfikaty Laureatom poprzedniej, XII edycji. Ponadto członkowie Narodowej Rady Ekologicznej odebrali Akty powołania do prac II kadencji NRE, która działa pod przewodnictwem żony […]

Anna Komorowska na posiedzeniu Narodowej Rady Ekologicznej

20 czerwca br. w Żywcu małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska po raz pierwszy wystąpiła w nowej roli, jako przewodnicząca Narodowej Rady Ekologicznej. Funkcję tę przejęła w lutym na gali Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” z rąk jej dotychczasowego przewodniczącego – prof. Jerzego Buzka. W Narodowej Radzie Ekologicznej I Kadencji zasiadali przedstawiciele Parlamentu RP oraz instytucji […]

Anna Komorowska Przewodniczącą Narodowej Rady Ekologicznej

Małżonka Prezydenta p. Anna Komorowska została Przewodniczącą Narodowej Rady Ekologicznej. Objęła tę funkcję po prof. Jerzym Buzku. Uroczyste przekazanie łańcucha – symbolu przewodnictwa Radzie, odbyło się 4 lutego w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, podczas Gali Laureatów XII Edycji Konkursu. Pierwsza Dama zwróciła się do uczestników Gali: Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę […]