Przyjaźni Środowisku – Narodowy Konkurs Ekologiczny | Archive | Wszystkie

Relacja z Kongresu „Budujemy Polskę Przyjazną Środowisku i Mieszkańcom – STOP niskiej emisji!”

24 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres „STOP niskiej emisji!”, zorganizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Przyjazne Miasta na Start – Stop zmianom klimatu”. Podczas Kongresu zostały także wręczone nagrody dla laureatów Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w kategorii: „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom” oraz „Promotor Ekologii”. Kongres zgromadził ponad 250 osób, głównie samorządowców, […]

Ogólnopolski Kongres ‚STOP niskiej emisji!’ – 24 marca na Stadionie Narodowym

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Kongresie „STOP niskiej emisji!”, organizowanym w ramach projektu „Przyjazne Miasta na Start – Stop zmianom klimatu” podczas którego zostaną wręczone także nagrody dla laureatów Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w kategorii: „Miasta Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”. Wydarzenie odbędzie się 24 marca 2015 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym w Sali Amsterdam w […]

Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom wybrane!

Dnia 31 lipca 2014 odbyło się II posiedzenie Jury, na którym wyłonieni zostali Laureaci Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni ŚŒrodowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom”. Laureatami zostali: Urząd Miejski w Sułkowicach Urząd Miejski w Żywcu Urząd Miasta Legnica Miasto Ostrołęka Urząd Miasta Lublin Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej Miasto Siemiatycze Urząd Miejski w Śremie […]

Gminy Przyjazne Środowisku wyłonione

Dnia 31 lipca 2014 odbyło się posiedzenie Jury, na którym wyłonieni zostali Laureaci Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni ŚŒrodowisku” w podkategorii „Gmina Przyjazna Środowisku”. Laureatami zostali: Gmina Raciechowice Gmina Narewka Gmina Łysomice Gmina Przykona Gmina Mircze Wybór został dokonany w oparciu o przeprowadzone wcześniej audyty w wybranych samorządach, wskazanych przez Jury Konkursu.

Nominaci podkategorii Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom wyłonieni!

Spośœród wszystkich nadesłanych wniosków Jury Konkursu na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2014 r. wybrało Nominatów XV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „PrzyjaŸźni ŚŒrodowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom„. Lista podmiotów, które przechodzą do II etapu Konkursu: Gmina Pilchowice Gmina Raciechowice Urząd Miejski w Śremie Gmina Narewka Urząd Miejski w Sułkowicach Urząd Miejski w […]

Ruszyła kolejna Edycja Konkursu – nowa formuła

Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy oraz przedsiębiorstwa do wzięcia udziału pierwszej odsłonie nowej Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Rozpoczął się nabór zgłoszeń w dwóch nowych podkategoriach: Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom – adresowana do samorządów terytorialnych (gminy miejskie i miejsko-wiejskie) więcej o podkategorii Promotor Ekologii – adresowana do podmiotów gospodarczych więcej o podkategorii Podkategorie  ściśle  […]

Relacja z Gali Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji

11 grudnia 2013 r. w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Podczas Gali wręczone zostały statuetki i certyfikaty dla nagrodzonych w kończącej się edycji. Tytuł „Gminy Przyjaznej Środowisku” przypadł 2 samorządom. Wybrano też 6 „Sołectw Przyjaznych Środowisku” oraz 4 „Firmy Przyjazne Środowisku”. […]

Gala Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji

Biuro Organizacyjne Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” informuje, że Gala Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji Konkursu odbędzie się 11 grudnia 2013 r. w Warszawie, w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o godz. 13:30. Podczas Gali wręczone zostaną certyfikaty Laureatom, Wyróżnionym oraz Przedłużającym Znak w Konkursie. Współorganizatorem Gali jest Komisja PKOl Sport i Środowisko.

Dokumentacja fotograficzno – filmowa z Gali Laureatów

11 grudnia 2013 r. odbędzie się Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Konkursu „Przyjaźni Środowisku”. Informujemy, iż Biuro Organizacyjne Konkursu zawarło umowę na oprawę fotograficzną i filmową Gali z Firmą „Kadr – Foto – Film” p. Tadeusza Koniarza. „Kadr- Foto – Film” oferuje profesjonalną dokumentację filmowo – fotograficzną, służącą promocji samorządów i przedsiębiorstw Przyjaznych Środowisku, […]

Laureaci i Wyróżnieni XIV Edycji wyłonieni!

Decyzją Jury Konkursu zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Prezentujemy listę Laureatów, Wyróżnionych oraz Przedłużających znak w XIV Edycji Konkursu: Kategoria: SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU: Podkategoria: Gmina Przyjazna Środowisku Laureaci: Urząd Gminy i Miasta Kleczew Gmina Świdnica Przedłużenie znaku: Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku Podkategoria: Powiat […]