Kapituła I – Samorząd

 • Michał Wojtczak – Przewodniczący Kapituły – Senator RP, Z-ca Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska
 • Andrzej Porawski – Wiceprzewodniczący Kapituły – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 • Agnieszka Kuk-Masiuk – Sekretarz Kapituły – Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska
 • Rudolf Borusewicz – Sekretarz Związku Miast Polskich
 • Bronisław Dutka – Poseł na Sejm RP (VI Kadencji), Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego
 • Witold Gintowt Dziewałtowski – Senator RP
 • Romuald Grabiak – Przewodniczący Wielkopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Wydziału OŚ
 • Jacek Jasiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Norweskich NFOŚiGW
 • Emilia Kawka-Patek – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu
 • Tadeusz Krzakowski – Prezydent Legnicy
 • Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowcach
 • Jerzy Starypan – Wiceprezes Zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca
 • Ryszard Sławiński
 • Aleksander Kozłowski