Kapituła II – Przedsiębiorstwo

 • Elwira Jutrowska – Przewodnicząca Kapituły – Wojewódzki Inspektor OŚ w Bydgoszczy
 • Paweł Ciećko – Wojewódzki Inspektor OŚ w Krakowie
 • Krzysztof Gaworski – Wojewódzki Inspektor OŚ w Opolu
 • Marek Haliniak – Dyrektor Administracyjny Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
 • Hanna Kończal – Z-ca Wojewódzkiego Inspektora OŚ w Poznaniu
 • Zdzisław Krajewski – Wojewódzki Inspektor OŚ w Poznaniu
 • Waldemar Kulaszka – Wojewódzki Inspektor OŚ we Wrocławiu
 • Zbigniew Lewicki – Wojewódzki Inspektor OŚ w Zielonej Górze
 • dr inż. Ewa Jadwiga Lipińska – Wojewódzki Inspektor OŚ w Rzeszowie
 • Adam Ludwikowski – Wojewódzki Inspektor OŚ w Warszawie
 • Andrzej Miluch – Wojewódzki Inspektor OŚ w Szczecinie
 • Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor OŚ w Lublinie
 • Krzysztof Zaręba – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój
 • dr inż. Jerzy Grela – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Andrzej Goździkowski – Ekspert Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
 • dr hab. Andrzej Misiołek – Senator RP