Kapituła III – Edukacja

 • Przemysław Gonera – Przewodniczący Kapituły – Przewodniczący Komisji Ekologicznej PKOL
 • Wojciech Blecharczyk – Wiceprzewodniczący Kapituły – Burmistrz Sanoka
 • Antoni Dragan – Wiceprzewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
 • Sławomir Kiszkurno – Sekretarz Ligi Ochrony Przyrody
 • Wiesława Krysik – Ekspert Fundacji FAKT
 • Janusz Łakomiec – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego
 • Anna Majewska – Dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW
 • Bogdan Adam Miszczak – Prezes TV Obiektyw
 • Grzegorz Pietruczuk – Radny Województwa Małopolskiego
 • Rafał Rostecki – Prezes Zarządu Małopolskiego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Aleksandra Atłowska – Regionalny Dyrektor OŚ w Warszawie
 • Hanna Dzikowska – Regionalny Dyrektor OŚ w Gdańsku
 • Jerzy Wertz – Regionalny Dyrektor OŚ w Krakowie
 • Stanisław Dąbrowski – Regionalny Dyrektor OŚ w Olsztynie
 • Jolanta Ratajczak – Regionalny Dyrektor OŚ w Poznaniu
 • Lech Magrel – Regionalny Dyrektor OŚ w Białymstoku
 • Kazimierz Perek – Regionalny Dyrektor OŚ w Łodzi
 • Jan Rydzanicz – Regionalny Dyrektor OŚ w Gorzowie Wielkopolskim
 • Beata Sielewicz – Regionalny Dyrektor OŚ w Lublinie
 • Edward Biały – Regionalny Dyrektor OŚ we Wrocławiu
 • Włodzimierz Ciepły – Regionalny Dyrektor OŚ w Bydgoszczy