Kapituła IV – standardy UE

 • dr Józef Oleksy – Przewodniczący Kapituły
 • prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Sekretarz Kapituły – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A.
 • prof. Ewa Bojar – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej
 • Radosław Dudziński – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • prof. Piotr Frankiewicz – Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • prof. Andrzej Gawdzik – Uniwersytet Opolski
 • Krzysztof Grad
 • Mirosław Kasprzak – Dyrektor ds. PR PTU PZU S.A.
 • Krzysztof Konaszewski – Wiceprezes PGNiG Energia S.A.
 • Tomasz Kurpiewski – Kierownik Działu Ochrony Środowiska McDonald’s Polska
 • Dariusz Jacek Krawiec – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN ORLEN
 • Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu Bumar sp. z o.o.
 • Grzegorz Pięta – Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych
 • Artur Radwan – Prezes Zarządu Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
 • Robert Soszyński – Prezes Zarządu PERN „Przyjaźń”
 • Krzysztof Robert Stasiak – Europejskie Centrum Ochrony Środowiska
 • Jarosław Szczupak – Wiceprezes Zarządu ALSTAL
 • Andrzej Szumowski – Wiceprezes Zarządu Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej
 • prof. Jerzy Zwoździak – Doradca Głównego Inspektora OŚ
 • Maciej Witucki – Prezes Zarządu, Telekomunikacja Polska S.A.