Kategorie Konkursowe

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” dzięki podziałowi na 4 Kategorie obejmuje swym zasięgiem praktycznie wszystkie podmioty i instytucje z terenu całej Polski, które aktywnie działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Kategorie konkursowe:

1. Kategoria: „Samorząd Przyjazny Środowisku”

Podkategoria I –  „Gmina Przyjazna Środowisku”
Podkategoria II – „Powiat Przyjazny Środowisku”
Podkategoria III – „Sołectwo Przyjazne Środowisku”
Podkategoria IV – „Związek Przyjazny Środowisku”
Podkategoria V – „Samorząd Bez Azbestu”

2. Kategoria: „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku”

Podkategoria I – „Firma Przyjazna Środowisku”
Podkategoria II – „Technologia Godna Polecenia”
Podkategoria III – „Produkt Godny Polecenia”


3. Kategoria: „Promotor Ekologii”

4. Kategoria: „Europejska Nagroda Ekologiczna”

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii lub przy trzecim przedłużeniu znaku Narodowa Rada Ekologiczna Konkursu przyznaje tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”.