Kontakt z Biurem Organizacyjnym

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27
tel./fax: +48 14 627-04-20
GSM: 696-044-578
Internet: www.europa.org.pl