Przyjaźni Środowisku – Narodowy Konkurs Ekologiczny | Ogólnopolska Platforma Organizacji Przyjaznych Środowisku

Ogólnopolska Platforma Organizacji Przyjaznych Środowisku

21 marca 2009 na spotkaniu w Bochni powołano do życia Ogólnopolską Platformę Organizacji Przyjaznych Środowisku.

Głównym celem OPOPŚ jest wzajemne wsparcie przy przygotowaniu i organizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, wymiana dobrych doświadczeń, promocja działań własnych oraz wzajemna reprezentacja.

Członkiem OPOPŚ staje się po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Członkostwo ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji z członkostwa w OPOPŚ. Ogólnopolska Platforma Organizacji Przyjaznych Środowisku ma działać wyłącznie w oparciu o prace społeczną członków – sygnatariuszy. W związku z powyższym uczestnictwo w OPOPŚ nie wiąże się z żadnymi składkami członkowskimi lub innymi wpłatami pieniężnymi.

Każda z organizacji – członków Ogólnopolskiej Platformy Organizacji Przyjaznych Środowisku jest zobowiązana do reprezentacji w biurach własnych pozostałych członków OPOPŚ.
Przedstawiciele organizacji – założycieli OPOPŚ nie przewidują aby Platforma w przyszłości miała stać się organizacją opartą o pracę etatową.
Zmiana charakteru OPOPŚ wymaga większościowej zgody 3/4 członków OPOPŚ.

Biurem koordynacyjnym dla OPOPŚ będzie Biuro Organizacyjne Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku w Tarnowie.

Zasady funkcjonowania OPOPŚ –

Deklaracja przystąpienia do OPOPŚ –


Organizacje Członkowskie Ogólnopolskiej Platformy Organizacji Przyjaznych Środowisku:

 1. Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
 2. Bractwo Czarnej Wody – www.bractwoczarnejwody.org.pl
 3. Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – www.europa.org.pl
 4. Europejskie Centrum Ochrony Środowiska – www.ecos.org.pl
 5. Europejskie Towarzystwo Badań Izotopowych
 6. Fundacja Bieszczadzka – www.fundacja.bieszczady.pl
 7. Fundacja Czyste Środowisko
 8. Fundacja Ekologiczna „Czysta Wisłoka” – www.wisloka.tarnow.pl
 9. Fundacja Ekologiczna Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
 10. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – www.fe.org.pl
 11. Fundacja Energii Odnawialnej „Eko – Grand”
 12. Fundacja Karpacka Polska – www.fundacjakarpacka.org
 13. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”
 14. Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON – www.prozon.org.pl
 15. Fundacja PROECO
 16. Fundacja Rozwoju Świętochłowic – www.frs.swietochlowice.org.pl
 17. Galicyjskie Stowarzyszenie „Salutare”
 18. Komitet Obywatelski Ziemi Żywieckiej
 19. Lokalna Grupa Działania – Zielone Bieszczady – www.lgd-zielonebieszczady.pl
 20. Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego – www.lfosn.org.pl
 21. Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska – www.ntos.narew.org
 22. Polskie Towarzystwo Sozologiczne
 23. Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
 24. Stowarzyszenie „Dla Natury 2000”
 25. Stowarzyszenie Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 26. Stowarzyszenie Geochemii Środowiska i Gospodarki Odpadami
 27. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy – www.eurobeskidy.org.pl
 28. Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski – www.ekorozwoj.pl
 29. Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek
 30. Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii „EcoTerra”
 31. Stowarzyszenie Przyroda Ojczysta
 32. Stowarzyszenie Recyklerów Pojazdów
 33. Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej
 34. Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”
 35. Stowarzyszenie Społeczne KREATOR – www.kreator.zgora.pl
 36. Stowarzyszenie Winda Kreatywnych – www.windakreatywnych.pl
 37. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego – www.swrpc.free.ngo.pl
 38. Stowarzyszenie Zielona Krajna – www.zielonakrajna.pl
 39. Zawojskie Stowarzyszenie Włascicieli Lasów Prywatnych – www.zswlp.zawoja.pl/stowarzyszenie
 40. Żywiecka Fundacja Rozwoju – www.zfr.beskidy.org.pl