Organizator

CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH
Stowarzyszenie Europa Nasz Dom
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27a
tel./fax: +48 014 627 04 20
www.europa.org.pl
biuro@europa.org.pl