Relacja z Kongresu „Budujemy Polskę Przyjazną Środowisku i Mieszkańcom – STOP niskiej emisji!”

No Comments

24 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres „STOP niskiej emisji!”, zorganizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Przyjazne Miasta na Start – Stop zmianom klimatu”. Podczas Kongresu zostały także wręczone nagrody dla laureatów Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w kategorii: „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom” oraz „Promotor Ekologii”.

Kongres zgromadził ponad 250 osób, głównie samorządowców, przedstawicieli rządowych, posłów RP, a także reprezentantów przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych.

Główną tematyką Kongresu były działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w miastach, efektywnie wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzące do ograniczenia emisji CO2 oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz benzopirenu, polityka zdrowotna i ochrona zdrowia w warunkach zmian klimatu, a także promowanie wizji miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku.

Podczas Kongresu swoje prelekcje wygłosili: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Izby Ekologii, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Polskiego Alarmu Smogowego, Światowej Organizacji Zdrowia, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska.

Categories: Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.