Województwo Kujawsko-Pomorskie Partnerem Organizacyjnym Konkursu

Byv8Wa7pX

Województwo Kujawsko-Pomorskie Partnerem Organizacyjnym Konkursu

Decyzją Pana Marszałka Piotra Całbeckiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiegowłączył się w organizację Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w charakterze Partnera Organizacyjnego.

About the author

v8Wa7pX administrator