XIV Edycja Konkursu

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie i nagradzanie tych samorządów, przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych, które dzięki poczynionym inwestycjom oraz wdrażaniu programów edukacyjnych przyczyniły się do poprawy środowiska naturalnego oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej. Otrzymanie tytułu Laureata w tym Konkursie stanowi ogromne wyróżnienie i możliwość dołączenia do grona najlepszych.

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, jako Organizator Konkursu pragnie zaprosić wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciu.