Zarząd NRE

  • Antoni Szlagor – Przewodniczący NRE – Burmistrz Żywca
  • Waldemar Kulaszka – Wiceprzewodniczący NRE – Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich IOŚ
  • Wojciech Blecharczyk – Wiceprzewodniczący NRE – Burmistrz Sanoka
  • Michał Wojtczak – Wiceprzewodniczący NRE – Senator RP, Z-ca Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska
  • Krzysztof Masiuk – Sekretarz NRE – Prezes Zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  • Monika Gerlach-Stach – Podsekretarz NRE – Pełnomocnik Zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  • prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Członek Zarządu NRE – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A.
  • Bronisław Dutka – Członek Zarządu NRE
  • Przemysław Gonera – Członek Zarządu NRE – Przewodniczący Komisji Ekologicznej PKOL
  • Andrzej Kraśnicki – Członek Zarządu NRE – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego